Miljøavtale med Norsirk

Miljøavtale med Norsirk


Miljøavtale med Norsirk

AS Automax har nylig inngått i en ny avtale med Norsirk om produsentansvarsordringer for EE-produkter, batterier og emballasje. Gjennom avtalen ønsker vi som produsent, importør og distributør av batterier og batteripakker å ta ytterligere ansvar for innsamling og resirkulering av våre produkter.

Batterier inneholder miljøskadelige stoffer som bly, sink og kadmium. Det er svært viktig at slike stoffer ikke kommer ut i naturen, da de kan gjøre stor skade. Alle batterier, uansett type og kjemi, skal leveres til batteriforhandler eller en miljøstasjon for gjenvinning. Store deler av råvarene batterier inneholder kan og skal gjenvinnes, i henhold til myndighetenes avfallsforskrift.

Hos Automax tar vi imot alle batterityper og sorterer de etter kjemisk sammensetning før Norsirk kommer og henter og tar de videre til de ulike gjenvinnings-prosessene.

FN’s bærekraftsmål 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Det handler om å kaste mindre mat, elektronikk og annet avfall. Og det handler om kildesortering, avfallshåndtering og gjenbruk».