Kalkulator

DIREKTE BEREGNING
Brukes til vanlige størrelser der du har en UPS eller annen belastning og vil vite hvilket Yuasa-batteri du skal bruke.
Regne ut


INDIREKTE BEREGNING

Brukes for omvendt størrelse, dvs. at du har et batteri og du vil vite hvilken autonomi det vil gi med belastningen din.
Regne ut


PEAK BEREGNING
For spesialiserte applikasjoner der belastningen varierer over autonomiperioden og det oppstår korte, høye belastningsimpulser.
Regne ut